GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:10 – geen aanbod maar mededeling

01-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want hiertoe zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

Waartoe zwoegde en streed Paulus? Waarom werd hij verguisd? Waarop had hij zijn hoop gevestigd? Of beter: op wie had had hij zijn hoop gevestigd? Paulus’ antwoord luidt: “op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen”. Dit is zo’n onmiskenbaar goed bericht, waar niets ter wereld ook maar bij in de schaduw kan staan.

Helaas hebben veel vertalingen van dit bericht of deze mededeling een aanbod gemaakt. Dan vertaalt men (ondanks de tweede naamval die Paulus gebruikt) dat God een Redder is voor alle mensen. In deze lezing biedt God zijn redding aan, maar het is aan de mens of deze het aanbod al of niet accepteert. In de christelijke wereld wordt over de kwestie van ‘het aanbod van genade’ (beperkt of ruim) eindeloos gesteggeld. Maar het is een op voorhand foute discussie, want Gods reddende genade is geen aanbod maar een mededeling. Het is wáár, ongeacht of iemand het gelooft of niet. Juist in het karakter van een bericht, onderscheidt de boodschap zich van elke religie. Geen mens kan er iets aan af- of toedoen!

Delen: