GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:17 – zinloosheid van denken

18-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Dit zeg ik dan en betuig in de Heer, niet langer te wandelen zoals ook de natiën wandelen, in zinloosheid van hun denken…

Ging het voorgaande over de onderlinge verhoudingen binnen “het lichaam van Christus”, het vervolg handelt over de verhouding van de gelovigen tot de natiën. Zoals eerder (2:1) herinnert Paulus zijn lezers er aan dat ook zij vroeger wandelden zoals de natiën (2:1). Maar sinds zij Christus hebben leren kennen, is alles anders geworden (:20).

Wanneer Paulus schrijft over de wandel van de natiën dan somt hij niet in de eerste plaats allerlei misdragingen op. Die komen later aan de orde, maar dat is niet het meest kenmerkende. Wat er mis is aan de wandel van de natiën, zit ‘m niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant. Menselijk gedrag wordt aangestuurd door denken. En aangezien de natiën GOD niet kennen, wordt hun denken gekenmerkt door zinloosheid. Tot op vandaag is de gangbare ‘filosofie’ dat het bestaan zinloos is. Men spreekt wel over ‘zingeving‘ om te verhullen dat het bestaan (volgens hen) geen zin heeft. Triest. Maar hoe geweldig is het daarom te mogen wandelen in het besef dat er een GOD is, bij wie nooit iets tevergeefs plaatsvindt!

Delen: