GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 8:6 – veertig & vijftig dagen

19-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark gemaakt had…

Het getal veertig is een markant getal in de Bijbel. Hoe vaak komen we geen perioden van veertig dagen tegen? Zo lezen we over de ark die vastliep op de berg Ararat, op de zeventiende van de maand. Dat was teruggerekend precies de datum waarop Jezus Christus later zou verrijzen uit de dood. Hoewel de doodswateren nog volop de overhand hadden op de aarde, was de vaste grond inmiddels gevonden.

Dan lezen in Genesis 8:6 dat na verloop van veertig dagen Noach het venster opende en een raaf los liet. De dag dat het venster op de hemel werd geopend, komt overeen met de dag waarop Jezus ten hemel voer. Veertig dagen immers na zijn opstanding. De opening van venster en het wegvliegen van de vogel typeert de hemelvaart.

Nog weer ruim een week later (8:10) liet Noach een duif los en deze keerde terug met een vers olijftak in zijn snavel. En dat verwijst, hoe kan het ook anders, naar Pinksteren, de vijftigste dag. Met de duif als type van Gods geest en de olijftak als drager van de boodschap van nieuw leven!

Delen: