GoedBericht.nl logo
English Blog

Job 1:21 – gegeven en genomen

24-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

JAHWEH heeft gegeven, JAHWEH heeft genomen, de naam van JAHWEH zij gezegend! In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe.

Zojuist had Job een serie onheilstijdingen te horen gekregen. Op één dag was alle rijkdom die hij bezat, hem komen te ontvallen. Zijn bezittingen, zijn personeel, zijn veestapel en ten slotte zelfs al zijn kinderen. Onvoorstelbaar! Niet voor niets spreken we dan van jobstijdingen.

Job was een man met diep ontzag voor GOD en wist dat al wat hij bezat door Hem gegeven was. Maar Jobs wetenschap reikte zoveel verder. GOD was niet alleen degene die had gegeven, maar ook die nu had genomen. Job wist niet welke rol GODS tegenstander in het leed en de verliezen speelde. Maar wat maakt dat uit? Want ook de tegenstander (Hebreeuws: satan) is een creatie van GOD en een instrument in zijn hand.

Door de erkenning dat zowel goed als kwaad uit GODS hand voortkomen (2:10), zondigde Job niet met zijn lippen. Want GOD is goed, ook wanneer Hij het kwade inzet. Het is noodzakelijk kwaad om het grootste goed te realiseren. Het kwaad is een ‘min’… waarvan Hij een ‘plus’ maakt. Job gaf GOD niet de schuld van het kwade, maar de eer voor alles! Wat een voorbeeld!

Delen: