GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:19 – mededeelzaamheid als investering

02-07-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik beveel de rijken in de huidige aeon (…) 18 rijk te zijn in voortreffelijke werken, vrijgevig in mededeelzaamheid, 19 voor zichzelf een schat opbergend, een voortreffelijk fundament voor hetgeen aanstaande is, opdat zij het echte leven mogen mogen grijpen.

Paulus heeft niets tegen rijk-zijn maar tegen rijk willen zijn. Het grootste voordeel van rijk-zijn is dat het in staat stelt om uit te delen aan anderen. In vers 19 laat Paulus zien dat wie uitdeelt van zijn rijkdom niet slechts anderen verrijkt, maar ook zichzelf. Want wie “vrijgevig in mededeelzaamheid” is, investeert ook in zijn eigen toekomst. Hij legt voor zichzelf een schat opzij. Het Griekse woord voor ‘schat’ (Gr. thesauros) herkennen we nog in ons woord voor woordenschat: thesaurus. En trouwens ook in het Engelse woord ’treasure’.

Wie uitdeelt van zijn rijkdom verzamelt zich schatten in de hemel (Mat.6:19,20). Schatten op aarde verzamelen is riskant en bovendien strekt de waarde ervan per definitie niet verder dan dit aardse bestaan. Meenemen kun je toch niets. Maar wie anderen laat delen in zijn rijkdom vanuit verwachting en in vertrouwen op een rijk en vrijgevig GOD, heeft een voortreffelijk fundament. Want die basis is blijvend en trotseert de tand des tijds. Wie hierop is gefocust, grijpt het echte leven!

Delen: