GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:8,9 – niet meer sterft…

11-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien wij samen met Christus stierven, geloven wij, dat wij ook samen met hem zullen leven, 9 daar wij weten dat Christus, opgewekt wordend vanuit de doden, niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem.

Het “indien…” drukt geen onzekerheid uit maar ondersteunt de argumentatie. Aangezien we samen met Christus stierven en dus met hem verbonden zijn, zullen we logischerwijs ook samen met hem leven in zijn opstanding. Met de toekomende tijd (“zullen leven”) neemt hij het standpunt in van degenen die met Christus stierven. Zij zullen ook met Hem leven.

Dat Christus die werd opgewekt uit de doden, “niet meer sterft”, is wetenschap. Dat weten wij. Zijn opwekking uit de doden is een volstrekt unieke gebeurtenis, zoals nooit eerder heeft plaatsgevonden. De personen die bij eerdere gelegenheden werden opgewekt uit de doden, zoals b.v. de jongeling te Naïn, het dochtertje van Jaïrus en Lazarus zijn allemaal later alsnog gestorven. Hun opstanding was een terugkeer naar het vergankelijke leven.

Christus’ opwekking is van een fundamenteel andere orde. Want Hij liet de dood definitief achter zich en bracht onvergankelijk leven aan het licht (2Tim.1:10). Leven dat de dood achter zich heeft. Hij is de Eersteling uit de doden, wat betekent dat de rest zal volgen. Iedereen… in zijn eigen rangorde (1Kor.15:22-28)!

Delen: