GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:7 – gerechtvaardigd van de zonde

10-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij geen slaaf meer aan de zonde zouden zijn. 7 Want wie sterft is gerechtvaardigd van de zonde.

De gedachte achter vers 7 is niet dat wie sterft, vrijgesproken wordt van schuld. Dat zou onzinnig zijn. Sterven maakt geen einde aan iemands schuld. Inderdaad, sterven maakt een einde aan de strafvervolging. Het heeft immers geen zin om een dode een straf op te leggen. Maar bedenk dat Paulus het in vers 7 ook niet heeft over rechtvaardiging van schuld maar over rechtvaardiging van zonde (enkelvoud).

Wie sterft wordt gerechtvaardigd, d.w.z. vrijgesproken van zonde. De dood maakt een einde aan de macht van de zonde omdat de zonde nu eenmaal geen zeggenschap heeft over een gestorvene. Een dode kan niets en dus ook niet zondigen. De dood is aan de ene kant het gevolg van zonde (5:12) en tegelijkertijd ook het einde van de zonde. Feitelijk stelt de zonde zichzelf door de dood, buiten werking.

Paulus stelt deze dingen vast om de positie van ons die geloven in het licht te stellen. Omdat we “met Christus” zijn gestorven, zijn we dus ook vrijgesproken van de zonde. Zo rekent GOD. Waarom zouden wij anders rekenen?

Delen: