GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:9 – wie bedoelen rijk te zijn

22-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar wie bedoelen rijk te zijn, vallen in verzoeking en in een strik en vele dwaze en schadelijke begeerten die mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Tegenover tevreden-zijn met wat een mens in de basis nodig heeft (eten, drinken, kleding een dak boven het hoofd), staat het oogmerk om rijk te worden. Paulus gebruikt overigens niet het werkwoord willen (zoals de meeste vertalingen het weergeven) maar bedoelen (Gr. boulomai). Het gaat niet om de wens of de wil rijk te zijn maar om de intentie dit daadwerkelijk na te streven. Niet rijk-zijn op zichzelf wordt veroordeeld (6:17), maar het streven om dat te bereiken. Gezonde materiële rijkdom is slechts een gevolg van waarde creëren voor anderen. Maar rijk-zijn als doel in zichzelf is ongezond, omdat het egocentrisch is.

Wie rijk bedoelen te zijn vallen in verzoeking en in een strik. Sterker nog: men is reeds bezig in een strik te vallen van vele dwaze en schadelijke begeerten. Wie vrede ontbeert in een sober bestaan, zal dit evenmin verkrijgen door zich te omgeven met meer luxe. Hebzucht heeft nooit genoeg. Het is een draaikolk met het ego als middelpunt. Het is een neerwaartse spiraal van verderf en ondergang. Tevredenheid zit van binnen, niet in luxe en weelde.

Delen: