GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:24,25 – alles wordt openbaar

29-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Van sommige mensen zijn de zonden zo onmiskenbaar dat zij voor hen uitgaan tot aan het gericht, bij anderen echter volgen zij later. 25 Op dezelfde wijze zijn ook de voortreffelijke werken onmiskenbaar en die waarmee het anders is, kunnen niet verborgen blijven.

Deze beide verzen horen bij elkaar. Soms zijn zonden zo onmiskenbaar dat ze al duidelijk zijn voordat er een degelijk onderzoek naar gedaan is. De aanwijzingen zijn zo evident dat er geen deskundige voor nodig is om dat te kunnen aanwijzen. Maar in andere gevallen komen afwijkingen pas later aan het licht. Wellicht dat Paulus’ eerdere aanwijzing om niemand al te vlug de handen op te leggen (vers 22) ook daardoor was ingegeven.

Wat van zonden kan worden gezegd, geldt ook voor voortreffelijke werken. Ook die kunnen soms al van ver worden opgemerkt. Maar ook dat geldt zeker niet voor alle voortreffelijke werken. Er is zoveel dat onze waarneming ontgaat. Dat onzichtbaar is aan de buitenkant. Zowel negatief alsook positief. Dat besef zou ons bescheiden moeten maken in ons oordeel. Voordat alles openbaar wordt, is elk oordeel een vooroordeel. De Schrift verzekert ons dat alle dingen, zowel goed als kwaad, eenmaal aan het licht zullen komen. Want “ze kunnen niet verborgen blijven”. En reken maar dat we verbaasd zullen worden!

Delen: