GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:1 – onze logische eredienst

05-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik moedig jullie dan aan broeders, door de erbarmingen van God, jullie lichamen te presenteren [als] een levend, heilig offer, welgevallig voor God: de logische eredienst van jullie.

Het einde van Paulus’ uiteenzettingen in Romeinen 11 lopen uit op een indrukwekkende lofprijzing aan GOD. “Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen”. Niets uitgezonderd. Achter alles gaat GODS ontwerp schuil. Inclusief achter zonde en ongeloof. “Want GOD sluit allen op in ongezeglijkheid, opdat Hij zich over allen zou ontfermen”, lezen we in 11:32. En daarom: “aan Hem de heerlijkheid tot in de aeonen!” (11:36).

Vanaf hoofdstuk 12 vers 1 begint het tweede deel van de Romeinen-brief. Over de praktijk. Logisch sluit het aan op het voorgaande. Wat zou een gelovige te doen staan na alles wat in de eerste 11 hoofdstukken is onderwezen? Wanneer alles aan GOD toebehoort en bestemd is tot zijn heerlijkheid, wat zou de consequentie anders zijn, dan ons lichaam beschikbaar te stellen aan de verheerlijking van Hem?

Onze “logische eredienst” is, dat we luisteren naar wat GOD te melden heeft. Dan passen we niet meer in het schema van deze aeon (wereldtijd) (:2). Want ons denken wordt dan voortdurend vernieuwd. Maar juist zó worden we een “levend, heilig offer, welgevallig voor GOD”!

Delen: