GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest

31-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… en dit zeggende, ademende hij en zei tot hen: ontvangt heilige geest.

Toen de mens uit de aarde werd geformeerd blies God in zijn neusgaten en “alzo werd Adam een levende ziel”. Wanneer een mens daarentegen sterft, blaast hij de laatste adem uit en ‘geeft hij de geest’. Geest of adem is in de Bijbel synoniem voor leven. Het leven in deze oude schepping is vergankelijk. Vandaar dat de Schrift zegt dat “in Adam alle mensen stervende zijn”, d.w.z. bezig dood te gaan. We zijn stervelingen.

Toen Christus uit de doden werd opgewekt als eersteling, kwam leven van een heel ander soort aan het licht. Onvergankelijk leven. Leven dat de dood definitief achter zich heeft gelaten. LEVEN met vijf hoofdletters. Toen Jezus Christus in de avond van de opstandingsdag verscheen in de kring van zijn discipelen, ademde hij en gaf hen daarmee heilige geest. Niet gewoon ‘geest’ zoals ieder levend mens dat bezit, maar ‘heilige geest’.

“… de eerste mens, Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest“, aldus 1Korinthe 15:45. Niet pas met Pinksteren maar op de dag van de opstanding ontvingen de discipelen heilige geest. Vijftig dagen later werd heilige geest op hen uitgestort, zichtbaar en demonstratief.

Delen: