GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend

30-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Aan de mannen: weest liefhebbend de vrouwen en weest toch niet bitter naar hen toe.

In dit gedeelte laat Paulus zien wat genade en dankbaarheid uitwerkt in huis. Afhankelijk van de positie die men daar inneemt. Op de echtgenoot rust de taak zijn vrouw lief te hebben. Het woord voor liefde hier is ‘agape’ – dat is liefde die geen voorwaarden kent. Er staat niet dat de man zijn aantrekkelijke vrouw zou liefhebben. Of zijn onderdanige vrouw. Of zijn beminnelijke vrouw. Of zijn ongecompliceerde vrouw. Nee, gewoon: zijn vrouw. Omdat het zijn vrouw is. Zij zijn aan elkaar verbonden voor het leven.

De instructie van liefhebben wordt direct gekoppeld aan “niet bitter” naar haar toe te zijn. Kennelijk ligt hier het grootste obstakel voor de man. Wie bitter is, is door ervaring zodanig teleurgesteld dat men ook niets meer verwacht. Wie bitter is, is bij voorbaat al negatief. Het is een dodelijke houding in elke relatie.

Paulus begon zijn instructies met dankbaarheid in alles (3:17). Dat is de basis. De man die dit mag verstaan, zal GOD dagelijks danken voor zijn vrouw. Bij voorbaat. En die houding stelt hem ook in staat haar lief te hebben. Zonder bitterheid.

Delen: