English blog

Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft

31-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Ik heb gezien de ervaring die God aan de zonen der mensheid geeft om daarin vernederd te worden.

Heel het leven “onder de zon” is een voortdurende afwisseling van plussen en minnen. Opbouw en afbraak. Gezondheid en ziekte. Vrede en oorlog. De Prediker had in het voorgaande veertien contrasten opgesomd. Ons bestaan op aarde volgt geen progressieve lijn opwaarts maar is een kringloop. Een mens keert terug naar waar hij vandaan komt. Terug naar af. Uit stof genomen en tot stof terugkerend.

Deze ervaring die GOD aan de mensheid geeft, heet in meerdere vertalingen een ‘kwelling’. Dat lijkt negatief en pessimistisch maar in de praktijk behoedt dat gegeven juist voor teleurstellingen. De overtuiging dat het leven altijd leuk en plezierig moet zijn, zorgt voor frustraties. Juist de wetenschap dat dit bestaan ‘by design’ ijdel en tobben is, maakt ons weerbaar. Het maakt bovendien dankbaar voor de mooie dingen die hier desondanks zijn.

De ervaringen die GOD ons geeft in dit korte, vluchtige, ijdele en vergankelijke bestaan “onder de zon”, maken ons klein en nederig. Het zet ons op de plaats. Wij zijn schepselen, Hij is de Schepper. Hij beschikt en Hij plaatst alles. Want Hij is GOD!

Delen: