GoedBericht.nl logo

Romeinen 12:15 – medeleven

26-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… zich verheugend met wie zich verheugen, huilend met wie huilen…

Vreugde is een bron waaruit iedereen die God als GOD (er)kent, altijd kan putten. Deze vreugde zou geen uitzondering zijn, maar regel. Paulus roept bij herhaling op (Filp.4:4) om ons altijd in de Heer te verheugen. Niet omdat dit moet, want vreugde op commando bestaat niet. Wie blij is omdat het moet, veinst en speelt toneel. Niettemin is er altijd een bron voor blijdschap. En daar wijst Paulus op. Om ons “altijd te verblijden in de Heer”, d.w.z. in Hem die alles beheert en beheerst.

In bovenstaand vers gaat het echter niet om dit voortdurend motief van vreugde in de Heer, maar om de mensen om ons heen, die soms blij maar soms ook bedroefd zijn. Zoals wij allemaal wisselingen van omstandigheden en de bijbehorende emoties kennen. Dat is eigen aan dit aardse bestaan en Paulus honoreert dat. Zijn ideaal is niet een stoicijnse houding te midden van alle wisselingen van het lot. Want het is God die doelbewust zowel vreugde als verdriet een plaats geeft in ons bestaan. In die erkenning ligt de basis van het oprechte medeleven met elkaar. Met zowel een lach als een traan.

Delen: