GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:16 – gezind, zinnende en eigenzinnig

27-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… hetzelfde gezind zijnde met elkaar, niet zinnende op de hoge dingen maar zich voegend met de nederigen. Wordt niet eigenzinnig…

Evenals in vers 3 speelt Paulus ook in dit vers drie keer met het woord voor ‘gezindheid’ (Gr. phroneo): gezind, zinnende en eigenzinnig. In de eerste plaats het belang van dezelfde gezindheid te delen. Eensgezindheid. Dat gaat dieper dan slechts dezelfde opvattingen koesteren. Eensgezindheid is een houding van liefde voor de waarheid. Waar die liefde wordt gedeeld zal men elkaar vinden, aangezien er slechts één waarheid is. Dit in tegenstelling tot de leugen die voortdurend muteert.

Een ander aspect van gezindheid (mindset) is dat men geen hogere ambities koestert dan de capaciteiten die God toebedeelt. Anders gezegd: dat men zich geleerder, rijker, bekwamer, etc. wil voordoen dan men is. Het goede alternatief is dat men zich voegt bij de nederigen. Of Paulus daarbij denkt aan nederige mensen of dingen, is moeilijk te zeggen maar het duidt hoe dan ook, op een instelling van eenvoud. Een kenmerk van het ware.

Eigenzinnigheid staat haaks op dit alles. Dat is een mentaliteit waarbij het ‘ik’ op de voorgrond treedt in eigenwijsheid en egocentrisme. Dan vindt men vooral zichzelf heel belangrijk. Een groter misverstand is er niet…

Delen: