GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:17 – het goede voor ogen van alle mensen

28-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… niemand kwaad met kwaad vergeldend, het goede voor ogen hebbend van alle mensen…

De gedachte geen kwaad met kwaad te vergelden vinden we op vele plaatsen in de Bijbel. Zoals in Spreuken 20:22: “Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op JAHWEH…”. Een paar verzen verderop werkt Paulus dit motief ook nader uit. Slechts de overheid is gesteld om kwaad te wreken (Rom.13:3), niet het individu. En zeker ook een gelovige niet, want die wacht op zijn God aan wie de wraak toekomt (12:19).

De meeste vertalingen van de tweede regel schieten helaas nogal te kort. Paulus zegt niet: hebt het goede voor met alle mensen (NBG51). Dat is veel te zwak en het stelt de mens en zijn werken centraal. Alsof de suggestie zou zijn dat wij het goede zouden voornemen voor alle mensen. Maar het gaat niet om wat wij de mensen aanbieden. GOD heeft het goede “van (!) alle mensen” gegarandeerd. Als een rode draad loopt die waarheid door de Romeinen-brief. Alle mensen worden immers om niet gerechtvaardigd (Rom.3:23,24, 4:5; 5:18). En God ontfermt zich over allen (Rom.11:32).

Dit goede van alle mensen altijd voor ogen te hebben, is het krachtigste motief om iedereen oprecht lief te hebben en liefde te bewijzen!

Delen: