GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:18 – vrede met alle mensen

29-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… het goede voor ogen hebbend van alle mensen, 18 voor zover het van jullie afhangt, vrede hebbend met alle mensen.

Er is een directe en logische samenhang tussen het goede voor ogen hebben van alle mensen en vrede hebben met alle mensen. Wanneer we de geweldige toekomst in ogenschouw nemen die God heeft weggelegd voor alle mensen, dan leren we ook anders kijken naar diezelfde mensen. Dat is onvermijdelijk. Kijken we naar mensen vanuit hun verleden? En vanuit wat zij ons hebben aangedaan? Of zien we hen zoals ze eens zullen zijn? Volmaakt, verzoend en gerechtvaardigd! Hoe wij hen zien, zal bepalend zijn voor de houding die we naar hen toe aannemen.

Wanneer God de wereld met zich verzoent en vrede maakt en wij deze boodschap als ambassadeurs mogen uitdragen, dan is er maar één houding die daarbij passend is: vrede met alle mensen. Jazeker, met alle mensen. Dus ook met degenen die ons, om welke reden dan ook, vijandig bejegenen. Zij kunnen ons miskennen, smaden, vervolgen, maar so what? Dat is hun houding. Onze houding van vrede is onafhankelijk van de respons die we krijgen. Want God maakt alle vijanden tot zijn liefhebbers. Gegarandeerd en onvoorwaardelijk. Gods liefde wint altijd!

Delen: