GoedBericht.nl logo

Romeinen 12:14 – bewezen inclusief!

25-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zegent wie jullie vervolgen, zegent en vervloekt niet…

Hoewel dit in de vertalingen gewoonlijk niet tot uiting komt, hadden de voorgaande verzen de vorm van een twaalftal observaties. Dit vers daarentegen staat in de gebiedende wijs. Dat is niet per se negatief of een last. Per slot van rekening zijn zinnen als ‘ga zitten’, ‘slaap lekker’ of ‘eet smakelijk’ ook gebiedende wijs, maar doen we dat gewoonlijk met genoegen. Zo is ook de instructie in bovenstaand vers een voorrecht om vanuit te leven.

Deze woorden lijken sterk op wat Jezus in de ‘Bergrede’ leerde (Mat.5:44,45). “Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen…”. En dan het motief: “… opdat jullie kinderen mogen zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden…”. Onze primaire reactie is hen die ons kwaad doen of vervolgen te vervloeken. Dat mag dan menselijk zijn, onze Vader in de hemelen is anders. Want Hij sluit niet uit maar in. Zijn genade is allen omvattend en universeel.

Als God zijn vijanden liefde bewijst en hen allen met zich verzoent (Rom.5:10,18), waarom zou onze opstelling dan anders zijn? Nooit kan genade meer bewijzen genade te zijn, dan te midden van vijanden.

Delen: