GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 11:17 – de vettigheid van de olijfboom

16-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Indien nu enige van de takken werden weggebroken en jullie als wilde olijf te midden van hen werden geënt en mededeelgenoot werd van de wortel van de vettigheid van de olijfboom…

Het beeld van de wortel en de takken uit het voorgaande vers, wordt hier door Paulus doorgetrokken. Met de weggebroken takken doelt Paulus op individuele Israëlieten die door ongeloof afgesneden zijn van “de wortel van de vettigheid van de olijfboom”. Bij “de wortel” en “de vettigheid” denkt hij aan de de belofte die aan Abraham werd gedaan. Israëlieten hebben daar van nature deel aan – mits zij ook geloven zoals Abraham deed. Maar terwijl “natuurlijke takken” (:21) vanwege ongeloof zijn weggebroken, hebben “de natiën” (de wilde olijf) door geloof juist deel gekregen aan “de zegen van Abraham” (Gal.3:14). Zij zijn als het ware geënt op die wortel.

Paulus leert hier niet dat gelovigen uit de natiën worden ingelijfd bij Israël of als Israëlieten worden gerekend. Paulus’ onderwijs is dat we worden ingelijfd in Christus en in zijn lichaam (=lijf) een plaats krijgen. Hij is het zaad van Abraham (Gal.3:16) en allen die “in hem” zijn, delen dus in de belofte die hem gelden. Dus ook zij zijn (in hem) “zaad van Abraham” (Gal.3:29)!

Delen: