GoedBericht.nl logo
English Blog

Jozua 24:15 – verlost van keuzestress

15-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien het kwaad is in uw ogen, JAHWEH te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wier land gij woont.

Aan het einde van zijn leven blikt Jozua terug op Israëls geschiedenis en hoe God ooit aartsvader Abraham had uitgekozen en zijn beloften had gegeven. Hij had diens nageslacht naar Egypte doen trekken en later via Mozes hen op een machtige wijze uitgeleid en tenslotte onder leiding van Jozua in het beloofde land gebracht. Wat is er dan logischer en simpeler dan die GOD te dienen?

De frase “kiest dan heden, wie gij dienen zult” wordt meestal aangehaald om mensen aan te sporen voor GOD te kiezen. Maar daar gaat het hier juist niet om! God had zijn keuze voor Israël gemaakt en had dit ook bewezen. Daarom hoefde Israël niet meer te kiezen. Want de keuze was gemaakt door God zelf. En mocht het volk dat niet blieven, nou ja, dan moesten ze zelf maar kiezen. Dat is de boodschap van Jozua aan het volk.

Wie de ene GOD kent, hoeft niet meer te kiezen. Want die weet het.

Delen: