GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:18 – het Evangelie in de sterren!

15-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Sterker nog: hun klank ging uit over heel de aarde en hun uitspraken tot aan de einden van de bewoonde wereld.

Als geloof uit het horen is, zoals zojuist betoogd, dan zou men de vraag kunnen opwerpen: heeft Israël het misschien niet gehoord? In “het land” dan wellicht, maar ook in de verstrooiing waar ook toen het merendeel van het volk verbleef? Wordt de boodschap ook daar vernomen? En het antwoord is: jazeker.

Het argument dat Paulus hier geeft is zowel eigenaardig als veelzeggend. Want terwijl hij spreekt over het Evangelie van Christus, citeert hij ter ondersteuning Psalm 19:2 waar David zingt over de hemelen die Gods eer vertellen. Kennelijk is dat hetzelfde… De sprake die uitgaat van de zon, de maan maar vooral ook van de sterrenbeelden dat is het Evangelie.

Alle volken zijn vanouds vertrouwd met de sterrenbeelden. Beginnend bij de Maagd en eindigend bij de Leeuw. Het spreekt van de Messias. Alle sterrenbeelden vertellen het verhaal van “het Zaad van de vrouw” die de kop van de Slang zal vermorzelen. Deze kennis is zo oud als de mensheid zelf. Tot aan de einden van de bewoonde wereld is dat bekend!

Delen: