GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:17 – geloof is uit het horen

14-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Dus is het geloof uit het horen en het horen door Christus’ uitspraak.

Uit de beide citaten vanuit resp. Jesaja 52 en 53 moge het duidelijk zijn dat geloof voortkomt uit de boodschap die gehoord wordt. De oren vormen het primaire orgaan waardoor de boodschap ontvangen wordt. Dat is weliswaar geen wet van Meden en Perzen en ook niet exclusief.  Het komt immers ook voor dat de boodschap ‘gelezen’ wordt en via die weg ook geloof gewekt wordt. Maar de gangbare route is die van het gesproken woord dat via het gehoor binnenkomt. Dat is trouwens niet alleen de wijze waarop geloof gewekt wordt, maar ook hoe geloof opgebouwd wordt.

“Het horen” mag in de praktijk dan breder zijn dan wat via de oren binnenkomt, het is wel per definitie verbaal. Het verwijst naar woorden, uitspraken en tekst. Ook tekst die zwart op wit staat, dient tot klinken gebracht te worden. Opmerkelijk dat het Hebreeuwse woord voor ‘lezen’ (kara) hetzelfde is als het woord voor ‘(aan)roepen’. Het idee van lezen is dan ook altijd ‘hardop lezen’ (vergl. Hand.8:30), zodat het woord gehoord wordt. Dat wat Christus te melden heeft, zou gehoord worden. Geloof is niet gericht op zien, maar op horen!

Delen: