GoedBericht.nl logo

Romeinen 10:16 – bijna niemand gelooft het

13-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar niet allen geven gehoor aan het goede bericht. Want Jesaja zegt: Heer, wie gelooft wat hij van ons hoorde?

In het voorgaande vers citeerde Paulus Jesaja 52:7 waar een heraut wordt aangekondigd die aan Israël in ballingschap (dus onder de natiën) een goed bericht brengt. Nu citeert Paulus opnieuw Jesaja, maar een paar verzen verderop.

In Jesaja 53:1 wordt het ongeloof van Israël in haar eigen Messias dramatisch beschreven. Heel het 53-ste hoofdstuk staat in het teken van de Messias die veracht wordt door zijn volk (53:3) en door hen als een lam ter slachting wordt geleid (53:7). Maar het is God die hem vervolgens verhoogt (52:13) en hem te Zijner tijd zal openbaren en koningen verstomd zal doen staan (52:15). Dit gedeelte in Jesaja voorzegt met grote nauwkeurigheid wie de Messias zou zijn en wat hij zou doen. Maar vooral ook hoe hij volstrekt miskend zou worden door zijn volk.

Het is in deze context dat Jesaja uitroept: “Heer, wie gelooft wat hij van ons hoorde?”. De vraag is retorisch: vrijwel niemand gelooft het! Door deze woorden van Jesaja te citeren, slaat Paulus met zijn betoog over Israëls huidig ongeloof, de spijker op de kop! Slechts bij een minderheid vindt het goede bericht gehoor. Zoals voorzegd.

Delen: