GoedBericht.nl logo

Romeinen 10:14,15 – hoe mooi zijn de voeten…

12-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloven? En hoe zouden ze geloven van wie zij niet horen? En hoe zouden ze horen zonder heraut? 15 En hoe zou men herauten indien men niet afgevaardigd is? Zoals geschreven staat: hoe mooi zijn de voeten van hen die goede dingen evangeliseren!

Paulus beschrijft een heel logische reeks. De Heer als Redder aanroepen (1) doet men alleen als men ook in hem gelooft (2). Maar om in Hem te geloven zal men eerst van Hem moeten horen (3). En om van Hem te horen zal er iemand moeten zijn die Hem ook bekendmaakt of heraut (4). Maar om te herauten zal men uitgezonden moeten zijn (5).

Paulus onderstreept zijn uitspraak over het ‘herauten’, met een pracht citaat uit Jesaja 52:7. In dat vers gaat het over de blijde tijding van verlossing die tot Israël onder de natiën (!) wordt gezonden over de Heer die tot haar zal wederkeren om Koning te worden. Het goede bericht verneemt ze in den vreemde omdat een heraut tot haar gezonden is. Herkennen we Paulus hierin niet? Heraut, afgevaardigde en leermeester van de natiën (1Tim.2:7). Zijn voeten brachten hem tot aan de einden der aarde. Om goede dingen te evangeliseren. Hoe mooi is dat!

Delen: