GoedBericht.nl logo

Romeinen 10:13 – ieder die de naam van de Heer aanroept

11-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want: ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.

Dat de Heer rijk is voor allen die hem aanroepen is uiteraard geen uitvinding van Paulus. Op vele plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel komt deze waarheid al prominent naar voren. Paulus citeert hier uit Joël 2:32, zoals ook Petrus deed op de Pinksterdag (Hand.2:21). Het woord in Joël 2 verwijst naar het moment dat de zon en de maan zullen worden verduisterd, pal voordat de Heer zal verschijnen.

Heel wat profeten spreken van deze belangrijke mijlpaal. Het gaat over de tijd dat het overgebleven volk in Jeruzalem in grote benauwdheid de naam van JAHWEH zal aanroepen. En dan zal Hij zijn voeten zetten op de Olijfberg en een vluchtroute creëren richting de woestijn. Maar de grootste verrassing zal zijn dat wanneer Israël de Naam zal aanroepen… JEZUS zal verschijnen (=JAHWEH is Redder). Hij is immers het ikoon van de onzienlijke God. En men zal zien wie zij ooit hebben doorstoken.

Het is deze gebeurtenis in de nabije toekomst, die ultiem duidelijk zal maken dat er redding is in het aanroepen van de Naam. Zoals ook Psalm 50:15 zegt: “Roep Mij aan ten dage van benauwdheid en Ik zal u redden…”.

 

 

Delen: