English blog

Psalm 146:5 – de God van Jakob

05-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Gelukkig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op JAHWEH, zijn God…

In de vijf boeken van de Psalmen herkennen we op allerlei wijzen het blauwdruk van de Torah : de vijf boeken van Mozes.  Zo ook in de vijf laatste psalmen. Psalm 146 correspondeert met Genesis, psalm 147 met Exodus, enzovoort. Psalm 146 verwijst naar de schepping (:6) en de naam Jakob uit het boek Genesis.

De naam Jakob staat model voor de man die meende te moeten verdienen, wat GOD hem om niet had beloofd. Dat was geen goed idee. Het bracht hem, letterlijk en figuurlijk, alleen maar verder van huis. Jakobs ommekeer kwam toen hij mank geslagen werd bij de beek Jabbok. Jakob bij de Jabbok wijst al op een ommekeer. Voortaan zou hij de naam Israël dragen.

Jakob is de naam die herinnert aan leugen en bedrog. Hoe bijzonder daarom, dat juist degene die Jakobs GOD tot zijn hulp heeft, gelukkig wordt gesproken. Jakobs GOD is de GOD die reeds vóór onze geboorte zijn keuze had gemaakt en zijn belofte had gegeven (Rom.9:11). Daar valt helemaal niets te verdienen. Want GOD geeft om niet. Gelukkig degene, die die GOD tot zijn hulp heeft!

Delen: