GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:19 – jaloers op wat geen natie is

16-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik zeg: kende Israël het niet? Eerst Mozes zegt: ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie is, toornig op een onverstandige natie.

In het voorgaande vers stelde Paulus vast dat het Evangelie tot aan de einden der aarde (= de kustlanden) is vernomen. Zoals ook de sprake die van de hemelen uitgaat, wereldwijd is.

Een andere tegenwerping: het volk dat onder de natiën is verstrooid heeft het Evangelie misschien wel gehoord, maar is niet in staat het te (her)kennen. Met een drietal citaten uit de Hebreeuwse Bijbel maakt Paulus duidelijk dat dat niet het geval is. Eerst citeert hij Mozes uit Deuteronomium 32 waar in vers 20 wordt gezegd dat God zijn aangezicht voor het volk zou verbergen. En vers 21 vervolgt met te melden dat de Heer zijn volk jaloers zou maken “op wat geen natie is, toornig op een onverstandige natie”.

Dat klinkt verwarrend: geen natie, wel een natie. Maar wanneer we Mozes’ woorden opvatten, zoals Paulus hier doet, als verwijzing naar de tegenwoordige ekklesia, dan wordt het duidelijker. Want de ekklesia is inderdaad “geen natie” in de gangbare zin des woords maar een verzameling van individuele gelovigen uit de natiën. Maar uitgerekend dat “onverstandige” volk blijkt te begrijpen wat de Joden ontgaat…

Delen: