GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 11:26 – geheel Israël gered

09-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de natiën binnengaat, 26 en zó zal geheel Israël gered worden, zoals geschreven staat, de uitredder zal vanuit Sion komen…

Wanneer Gods tegenwoordige werk onder de natën compleet is (en de volheid binnengaat), vanaf dan zal ook de gedeeltelijke verharding over Israël ten einde komen. De gebeurtenissen die met deze overgang verband houden worden elders uitgebreid beschreven en zijn een belangrijk thema in de Bijbelse profetie.

Bij het binnengaan van “de volheid van de natiën” hebben we vermoedelijk te denken aan ‘de wegrukking’ zoals Paulus daarover spreekt in 1Thessalonika 4. De ekklesia gaat bij die gelegenheid binnen, d.w.z. ze zal haar positie in de hemel innemen (Openb.12:5,6). Op aarde vangt dan de tijd aan van Israëls grote verdrukking die na drie en half jaar zal eindigen in de verschijning van de Heer (samen met de zijnen) op de Olijfberg (Mat.24:30,31). Het nog overgebleven volk in het land zal Hem zien die zij ooit hebben doorstoken. Vervolgens zal in de woestijn heel het volk uit alle windstreken worden verzameld (Ezech.20:33-38). Alleen een gelovig volk Israël blijft over en zal o.l.v. haar Messias optrekken naar het land (Micha 2:12,13). Zó, op die wijze zal “geheel Israël worden gered”!

Delen: