GoedBericht.nl logo
English Blog

Exodus 28:35 – klinkend goud

10-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En u  zult op zijn zomen granaatappels (…) zetten, en gouden belletjes overal daartussen (….) Aaron nu zal dit aanhebben, als hij dienst doet, en het geluid ervan zal gehoord worden, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht van JAHWEH…

In bovenstaand Bijbelgedeelte wordt tot in detail het kleed van de hogepriester beschreven. Het materiaal waarvan het gemaakt zou worden, de figuren die moesten worden uitgebeeld, de kleuren die het gegeven zou worden, enz. Opvallend zijn vooral de gouden belletjes aan de zomen. Wanneer de hogepriester in het heiligdom bezig was, dan was hij aan het zicht van Israël onttrokken. Hij werd niet gezien maar… hij deed wel van zich horen.

De schrijver van de Hebreeën-brief zou geen moeite hebben met de verklaring van zulke details (9:5,8). Want de Hogepriester die wij kennen, “naar de ordening van Melchizedek”, Priester én Koning, bevindt zich vandaag in het hemels heiligdom en is eveneens onttrokken aan het oog (8:1;9:24). Dat is kenmerkend voor zijn positie nu en voor het werk dat daarbij hoort. Maar ondanks dat we hem niet zien, laat hij (Goddank!) wel van zich horen. Al wat we van hem vernemen (zijn levend woord!) dat is goud wat er klinkt!

Delen: