GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:26 – geheel Israël gered (2)

11-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… en zó zal geheel Israël gered worden, zoals geschreven staat…

De Romeinen-brief leert de rechtvaardiging van alle mensen (3:23,24). Zoals alle mensen door één daad van Adam zijn veroordeeld om zondaar en sterveling te zijn, zó zullen door één daad van rechtvaardigheid van Christus, alle mensen worden gerechtvaardigd (5:18). Vanuit 1Korinthe 15 weten we dat de uitwerking daarvan in “rangorden” zal geschieden en pas geheel gerealiseerd zal zijn aan het einde van Christus’ heerschappij (1Kor.15:22-28). Dat is in “de voleinding van de aeonen”.

Deze rechtvaardiging van alle individuele mensen bij de voleinding van de aeonen is echter van een totaal andere orde dan de redding van Israël als volk. Een volk bestaat uit levende mensen; overledenen worden niet meegerekend. Wanneer de Messias zal komen voor Israël, zullen velen van het volk omkomen en slechts het gelovig “overblijfsel van Israël” zal worden gered (Rom.9:27; Jer.31:7). Zij die overgebleven zijn, d.w.z. de niet-omgekomenen, vormen “geheel Israël”.

De redding van “geheel Israël” bij de ‘wederkomst’ is dus onderscheiden van de redding van elke individuele Israëliet. “Geheel Israël” als volk wordt gered bij het begin van Christus’ heerschappij. De redding van alle Israëlieten, ja, van alle mensen, wordt voltooid aan het einde van Christus’ heerschappij. Alles op Gods tijd!

Delen: