GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:25 – de volheid van de natiën & Efraïm

08-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… dit geheim (…) dat een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de natiën binnengaat…

We zagen reeds dat “de volheid van de natiën” verwijst naar de completering van het huidige werk van God onder de natiën. De tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus. Deze onderbreking in Gods wegen is verborgen in de profetie. Maar juist daarom onder de oppervlakte daarin terug te vinden!

Toen Jakob op zijn sterfbed de zonen van Jozef zou zegenen, werd de oudste, Manasse, aan zijn rechterhand geplaatst en Efraïm links. De eerstgeboortezegen zou naar de oudste gaan. Maar wat deed Jakob? Hij kruiste zijn armen en legde zijn rechterhand op Efraïm. De tweede zoon kreeg de eerstgeboortezegen. En Jakob verklaarde plechtig dat Efraïms zaad “een volheid van natiën” (!!) zou worden (Gen.48:19).

De tien stammen worden afwisselend aangeduid als “Israël” en “Efraïm”. Eerst ging Efraïm in ballingschap en later ook Juda en beiden zijn officieel teruggekeerd naar het land (Jer.3:18). Maar, let op: naar het erfdeel van Juda (Ezra 1:2). Vandaar ‘Joods’ (=Juda). Efraïm is niet teruggekeerd naar haar eigen gebied maar grotendeels verdwenen onder de natiën. En juist daar, onder de natiën, komt de eerstgeboortezegen van Jakob terecht. Het geheim van “de volheid van de natiën”!

Delen: