GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:25 – totdat

07-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… dit geheim … dat een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de natiën binnengaat…

De gedeeltelijke verharding van Israël die tot op heden voortduurt, is tijdelijk. Het heeft een “totdat”. En het geheim dat Paulus hier onthult is dat de genoemde verharding voortduurt “totdat de volheid van de natiën binnengaat”. Eerder schreef hij over Israëls huidige tekort (vanwege haar misstap) dat straks plaats zal maken voor Israëls volheid (11:12). Dat houdt in dat Israël pas haar volheid bereikt (“geheel Israël gered”; 11:26) wanneer eerst “de volheid van de natiën binnengaat”. En zoals Israëls volheid betrekking heeft op het tot haar bestemming komen, zo geldt dit ook voor het binnengaan van “de volheid van de natiën”.

In de tegenwoordige tijd waarin Israël voor het overgrote deel verhard is, is God bezig met het ‘enten van de natiën op de olijfboom’. Dat wil zeggen: ze krijgen deel aan de zegen van Abraham. Maar wanneer dit ‘project’ voltooid is en deze “volheid van de natiën” binnengaat (waar en hoe, is hier niet aan de orde), vanaf dan zal ook de gedeeltelijke verharding van Israël worden beëindigd. Eerst de volheid van de natiën, daarna de volheid van Israël. Alles op Gods tijd!

Delen: