GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:25 – een geheim…

06-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn broeders van dit geheim (opdat jullie niet eigenzinnig zouden zijn), dat een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de natiën binnengaat…

Hier bereiken we een uiterst belangrijk moment in Paulus’ uiteenzetting over de gedeeltelijke verharding van Israël. Vanaf hoofdstuk 9 heeft hij dit onderwerp van vele kanten benaderd. In het voorafgaande zinspeelde hij al voortdurend op het tijdelijke karakter van Israëls terzijdestelling in de tegenwoordige tijd.

Het feit dat God zich in plaats van Israël momenteel tot de natiën wendt, is zeker geen reden om zich boven dat volk te verheffen. Want Israël is en blijft de natuurlijke erfgenaam van de beloften aan de vaderen gegeven. De huidige omweg via de natiën verandert niets aan dat gegeven.

Het geheim (of de verborgenheid) waaraan Paulus hier refereert heeft van doen met de onderbreking van Gods weg met Israël. Dat is trouwens karakteristiek voor elk geheim dat hij in zijn brieven onthult. Paulus’ geheimen spreken van de dingen die God vandaag doet en die voorheen verborgen waren. Het is veelal wel in ‘het Oude Testament’ terug te vinden, maar bedekt. En Paulus neemt de bedekking daarvan weg. Wat een ont-dekking!

 

 

Delen: