English blog

Jesaja 44:6 – heeft God een begin?

04-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Zo zegt JAHWEH, de Koning en Verlosser van Israel, JAHWEH van legermachten: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.

Alles wat we zien is ooit ergens begonnen. Maar dat begin had op haar beurt ook weer een begin. Enzovoort. Kunnen we, als we nu maar ver genoeg teruggaan in de tijd, iets aanwijzen dat het allereerste begin was? In wat wetenschap wordt genoemd, spreekt men van de ‘Big Bang’. Maar ook dan blijven we doorvragen: wie of wat heeft ‘de oerknal’ aangestoken? Hoe kan iets uit niets ontstaan?

Door zo dóór te vragen komen we onwillekeurig bij God uit. Een absoluut begin. Atheïsten werpen tegen: maar waar komt God dan vandaan? Wie schiep Hem? Maar wie dit tegenwerpt heeft geen besef van GOD. De Bijbel zegt: “in het begin schiep GOD de hemel en de aarde”. “De hemel en de aarde”, dat is ruimte. “In het begin”, dat is de tijd.

Met de schepping begon ook de tijd. Tijd is een creatie. De Schepper zelf is daaraan niet onderworpen. Hij staat boven de tijd. Hij heeft geen begin, Hij is het begin! De Oorsprong van alles, de Alfa en de Omega.

Delen: