GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 11:24 – terug naar de natuur

04-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien jij uit de wilde olijf, waartoe je naar je natuur behoort, werd uitgehakt en bezijden je natuur in de edele olijfboom geënt werd, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, in hun eigen olijfboom geënt worden.

De huidige gang van zaken waarbij in plaats van Israël de natiën als zegenkanaal dienen, is een onnatuurlijke situatie. Paulus illustreert dit met het beeld van een olijfboom waar de natuurlijke takken (lees: Israëlieten) zijn weggebroken terwijl ‘wilde’ takken (lees: de natiën) zijn geënt in de stam. Dat is met recht niet-natuurlijk of vanzelfsprekend. Immers, het primaat, ligt bij Israël en via hen zou het Evangelie de natiën bereiken. Maar in de tegenwoordige tijd geldt het omgekeerde. Israël wordt gepaseerd en juist de natiën ontvangen de eerste plaats.

Deze verwisseling van ‘de eerste rechten’ doet sterk denken aan een bekend fenomeen in het boek Genesis. Daar gaat het eerstgeboorterecht nooit naar de eerste, maar per definitie naar de tweede. Van de natuurlijke lijn wordt afgeweken en de laatste wordt de eerste.

Maar de huidige gang van zaken is ingelast, een omleiding en zeker niet definitief. Het natuurlijke Israël zal alsnog hersteld worden. Want vroeg of laat: God maakt zijn woord altijd waar.

Delen: