GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:6 – afgeweken bedienaars van God

14-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… want zij zijn bedienaars van God…

Paulus heeft tot dusver uiteen gezet hoe de overheid een instelling van God is, waaraan “het zwaard” werd toevertrouwd. Ze werd na de zondvloed ingezet (Gen.9:6) om te wreken over wie kwaad doen (:4). Zodat het oorspronkelijk idee achter een overheid is: een instantie die het recht voltrekt.

Het is echter typisch des mensen om deze van God gegeven bevoegdheid aan te wenden om veel meer macht naar zich toe te trekken. De hele wereldgeschiedenis laat zien dat de honger naar macht een nimmer te stillen verlangen blijkt te zijn. En zo ontwikkelde zich ‘de staat’ die zo ongeveer alle aspecten van het leven regelt voor haar onderdanen. Machtsconcentratie. Met het communisme als de meest extreme uiting van dat idee: alles is van de staat.

De overheid heeft in de Schrift een uiterst belangrijke en tegerlijkertijd een bescheiden rol: rechtshandhaving. De overheid is niet bedoeld als ‘vadertje staat’ die (alsof ze God zelf zou zijn!) alomtegenwoordig, alziend, almachtig en iedereen opvoedend en verzorgend is. In zo’n (totalitaire) maatschappijvorm is God verdwenen omdat ‘de staat’ pretendeert die rol te hebben overgenomen. Ook dan zijn de overheidspersonen nog steeds “bedienaars van God”, maar ze hebben geen idee meer van hun ambt.

Delen: