GoedBericht.nl logo
English Blog

Openbaring 4:11 – ere wie ere toekomt

15-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Waardig bent U, Heer onze God, om in ontvangst te nemen de heerlijkheid en de eer en de macht, want U hebt alle dingen geschapen en vanwege uw wil waren zij en worden ze geschapen.

In Openbaring 4 wordt ons een blik vergund in de hemel. Met in het midden van alles wat Johannes daar waarneemt, een troon en Hem die daarop gezeten is. Johannes had de 24 oudsten gezien met gouden kronen op hun hoofd, een voorstelling van Israël als koninklijk priesterdom (5:9). En dan aan het einde van het visioen ziet Johannes dat de oudsten hun kronen voor de troon neerwerpen met als motief de woorden die hierboven staan.

De reden dat de 24 oudsten hun kronen voor de troon neerwerpen, is dat de heerlijkheid en eer die hen was toegekend, uiteindelijk toekomt aan Degene die ze heeft gegeven. Immers, Hij heeft alles geschapen en omdat Hij dat wil bestaat ieder creatuur. Wat hebben we van onszelf? Niemand heeft zichzelf gemaakt. Alles wat we als schepsel zijn, is 100% creatie. Er is niets wat we denken, willen of kunnen, wat van onszelf is. Alles wat we tot stand brengen is daarom GODS prestatie. En daarom komt aan Hem toe alle eer en heerlijkheid.

Delen: