GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:54 – de dood verzwolgen in de overwinning!

16-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… dan zal het woord geschieden hetgeen geschreven is: verzwolgen werd de dood in overwinning!

Triomfantelijker dan in deze bewoording kon Paulus zijn betoog in 1Korinthe 15 moeilijk afsluiten. Heel dit hoofdstuk stond in het teken van de overwinning op de dood. Het was D-Day toen “de Eersteling”, die tevens “de laatste Adam” is, het graf definitief leeg achterliet. Het was de grootste omwenteling ooit:  demonstratief werd de grote zware steen voor de graftombe afgewenteld.

Wat wij hier ‘leven’ noemen, noemt Paulus in dit hoofdstuk ‘sterven’. Het is namelijk ‘leven’ dat per definitie wordt verzwolgen door de dood. Het woord ‘verzwolgen’ hier is hetzelfde als wat ook gebruikt wordt voor wat de Egyptenaren overkwam in de Rode Zee (Hebr.11:29). Niets bleef van hen over. Het woord wordt ook gebruikt voor wat een brullende leeuw doet met zijn kansloze prooi: hij verslindt het (1Petr.5:8).

Zoals in een vergankelijke wereld als de onze, het ‘leven’ wordt verzwolgen door de dood, zo meldt het Evangelie dat in Christus Jezus de dood wordt verzwolgen in de overwinning! De dood wordt teniet gedaan (15:26; 2Tim.1:10). Hoe wordt de dood verzwolgen en teniet gedaan? Door allen levend te maken zodat er geen dood, maar enkel nog LEVEN is! Met allemaal hoofdletters!

Delen: