GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:6 – liturgen van God

13-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom voldoen jullie ook belastingen, want zij zijn bedienaars van God, in dit juist volhardende.

Overheden staan boven ons en dat is een Goddelijke instelling. Dat is niet alleen een moreel, maar ook feitelijk gegeven. De overheid heeft het geweldmonopolie (“het zwaard”), zodat van het ontkennen van haar autoriteit een directe dreiging uitgaat. De overheid kan haar autoriteit afdwingen en haar onderdanen oppakken en berechten.

Nergens zien we de feitelijke macht van de overheid zich zo universeel manifesteren als in het heffen van belastingen. Het idee in vers 6 is niet (zoals in vers 7) dat we belastingen zouden betalen. Nee, we betalen belastingen. Zelfs al zouden we anders willen, het betalen van belastingen is onontkoombaar. Paulus’ argument is: de overheden boven ons zijn van Godswege gesteld en hun autoriteit is onmiskenbaar doordat ze het betalen van belastingen daadwerkelijk en voortdurend afdwingt (“volhardende”).

Het is veelzeggend dat Paulus overheidspersonen “bedienaars van God” noemt. In vers 4 heette de overheid “dienaar van God” (Gr. diakonos). Hier is het “bedienaars van God” (Gr. leitourgos). Ons woord ‘liturg’ is er van afgeleid. Dat is een publiek ambt van Goddelijke origine. ‘Priesters’ heten liturgen (Hebr.8:2) en ook Paulus noemt zich zo (Rom.15:16). Ook overheden horen in dat rijtje. Het is een eretitel.

Delen: