GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:5 – twee doorslaggevende redenen

11-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom is het noodzakelijk ondergeschikt te zijn, niet alleen vanwege de toorn maar ook vanwege het geweten.

Het voorgaande samenvattend, noemt Paulus twee doorslaggevende redenen om zich te onderschikken aan de overheid. Een pragmatisch motief en een principiele. Omdat de overheid een zwaard draagt heb je reden om bang te zijn voor haar sancties. Wil je niet in aanraking komen met haar harde hand, dan kun je je maar beter aan haar onderschikken.

Een veel betere (intrinsieke) reden om zich te onderschikken aan de overheid is “vanwege het geweten“. Die term betekent vanuit het Grieks letterlijk ‘mede-weten’ (vergl. de woorden conscientie en conscience, waarin dezelfde gedachte zit). Het geweten in de Schrift is geen gevoel maar weten. Het is de wetenschap die God met de mens deelt en vandaar ‘mede-weten’ heet. Dat geweten kan besmet en zelfs dichtgeschroeid zijn, maar in de kern is het de ‘ingebouwde’ kennis die God de mens heeft meegegeven. Het is het weten dat God er is, het besef van goed en kwaad, waarheid en leugen. Zo heeft de mens ook een ‘aangeboren’ besef van hiërarchie en gezagsverhoudingen. Hij weet dat anarchie de wereld tot een puinhoop maakt. Zelfs buiten de Bijbel om weet de mens deze dingen.

Delen: