GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:4 – de overheid als rechter

10-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… Want zij draagt het zwaard niet tevergeefs, want zij is een dienaar van God. Zij is een wreekster in toorn voor degene die het kwade verricht.

Vlak na de zondvloed, wordt tegen Noach en diens zonen gezegd: “Wie het bloed van de mens vergiet, diens bloed zal door de mens worden vergoten, want in Gods beeld maakte Hij de mens” (Gen.9:6). Dit is in de kiem het mandaat dat de overheid van Godswege heeft. Aan de mens wordt de bevoegdheid verleend om bloedvergieten te vergelden met bloedvergieten (=doodstraf). Deze zware sanctie onderstreept de waardigheid van de mens die immers werd gemaakt in Gods beeld.

Eerder lazen we in Romeinen 12:19 dat we onszelf (individueel en als gelovigen) niet zouden wreken, omdat aan God de wraak toekomt. Er is slechts één instantie op aarde aan wie God de bevoegdheid heeft toevertrouwd om te wreken: de overheid. Zij draagt het zwaard als dienaar van God. “Het zwaard” verwijst niet naar een leger dat ingezet wordt tegen andere overheden. Nee, “het zwaard” is bedoeld om te wreken in toorn, zodat rechtsherstel (=wraak) kan worden afgedwongen. De overheid is fundamenteel een rechter: een instantie die middels het zwaard recht verschaft. Niet minder maar ook niet meer.

Delen: