GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!

14-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Goed is JAHWEH voor allen en zijn mededogen over al zijn maaksels. Al uw maaksels zullen u toejuichen en uw gunstgenoten U zegenen.

Psalm 145 is zorgvuldig opgebouwd. Iedere zin begint met een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Centraal in de psalm (vers 11 t/m 13) staat de waarheid van het Koninkrijk dat gevestigd zal worden voor de aeonen. De vermelding van de naam David aan het begin is typerend; ze staat model voor de troon die blijft.

GODS goedheid is onbetwist en zijn ontferming strekt zich universeel uit. Waarom? Het betreft GODS eigen maaksels! Hij is de Schepper van al wat is. Wat Hijzelf bedacht en gemaakt heeft, laat Hij niet varen. Hij zoekt het verlorene want het is van Hem. Daarom is het ook zijn eer om het te vinden.

Ieder creatuur is verzekerd van GODS mededogen. Het is een cirkel waar niemand buitengesloten is. GODS mededogen is alomvattend maar ook succesvol. Zoals we dat van een almachtig GOD mogen verwachten. ‘Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet’. Al GODS maaksels zullen uiteindelijk in koor Hem toejuichen. GOD heeft het gezworen. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden… tot eer van GOD, de Vader!

Delen: