GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 2:21 – distancing

15-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Indien dan iemand zichzelf van dezen uitzuivert, zal hij een voorwerp zijn tot eer, geheiligd, zeer bruikbaar voor de eigenaar, tot elk goed werk gereed.

Paulus richt zich in deze laatste brief, vlak voor zijn executie (4:6) tot de enkeling. In Asia, waar hij zoveel had gearbeid, hadden nu allen zich van hem afgekeerd (1:15). En hij bindt Timotheüs op het hart dat de tijd zou komen dat de christelijke wereld als geheel de gezonde leer niet meer zou verdragen (4:3,4). En dat woord is ook uitgekomen.

Wat staat dan de getrouwe enkeling te doen? Deel uit blijven maken van het instituut of de groep? Van binnenuit proberen bij te sturen? Nee, Paulus devies is: afstand nemen, uitzuiveren, weggaan. Zoals hij ook elders zegt: “gaat weg uit hun midden…” (2Kor.6:17).

Afstand nemen van de religieuze gemeenschap is vaak heel moeilijk. Het maakt je een eenling. Je hoort er niet meer bij. Je kunt rekenen op smaad (‘sektarisch’, ‘hoogmoedig’). De gevestigde orde verlaten vergt lef. Maar het brengt ook vrijheid. Out of the box. Vrijuit kunnen zeggen waar het op aankomt. Geen compromissen hoeven sluiten waar het gaat om de waarheid. Juist dat maakt je bruikbaar voor de Eigenaar en tot elk goed werk gereed.

Delen: