GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:12 – hoe de zonde de wereld binnenkwam

12-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood, en zó de dood doorging tot alle mensen, waarop allen zondigden…

Paulus refereert hier overduidelijk aan de geschiedenis zoals beschreven in Genesis 3. Zeker, het was Eva die als eerste toehapte (letterlijke en figuurlijk) en misleid werd. Toch doelt Paulus met “één mens” niet op de vrouw maar op de man, Adam (zie vers 14). Want God had tot Adam gesproken over het niet eten van “de boom van kennis van goed en kwaad”. Op een moment dat de vrouw er ook nog niet eens was (Gen.2:16,17). Adam wordt als representatief beschouwd voor de mensheid. Hij was als eerste geformeerd (1Tim.2:13) en wordt ook als hoofd aansprakelijk geacht voor zijn vrouw.

Natuurlijk was de zonde reeds in de hof aanwezig, voordat het eerste mensenpaar van de verboden vrucht had gegeten. Daar was immers “de slang” die met zijn vragen God verdacht maakte en twijfel zaaide over diens woorden. Maar Paulus heeft het hier niet over de rol van “de slang”. Het gaat er om hoe de zonde de mensenwereld binnenkwam. En wel “door één mens”. Zoals de zonde ook “door één mens” haar exit vindt.

Delen: