GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:12 – de dood ging door tot alle mensen

13-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood, en zó de dood doorging tot alle mensen, waarop allen zondigden…

Adam at van de verboden vrucht en daarmee werd de zonde in de (mensen)wereld geïntroduceerd. “En door de zonde de dood”. Adam was aards, ziels en stoffelijk (1Kor.15:45-48) maar zolang hij toegang had tot de boom van het leven, kon hij niet sterven. Toen hij echter verwijderd werd uit de hof was hij gedoemd uiteindelijk dood te gaan. En zó ging de dood door tot alle mensen. En tot op vandaag geldt daarom de universele waarheid: alle mensen zijn stervelingen.

De dood ging door tot alle mensen, “waarop allen zondigden”. Dat is de meest letterlijke weergave van Paulus’ woorden. Het betekent dat alle mensen zondigen (d.w.z. doel missen), op grond van het feit dat ze dood gaan. Paulus leert hier geen ‘erfzonde’ en al helemaal geen ‘erfschuld’. Wat geërfd wordt is de dood. “De dood ging door tot alle mensen”. Het is de sterfelijkheid die in onze genen zit en dat maakt ons zondaren en dus doelmissers. Het wachten is op “de laatste Adam” die de dood teniet doet en daarmee ook de zonde!

Delen: