GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:13 – zonde & overtreding

15-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want tot de wet was zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet in rekening gebracht als er geen wet is.

Via Adam werd de zonde in de wereld geïntroduceerd (:12) en sinds die tijd zondigen mensen. Ze zijn stervelingen en doelmissers. Zondigen begon niet pas toen de wet via Mozes aan Israël werd gegeven. Gedurende de vijfentwintig honderd jaar vanaf Adam tot aan Mozes was de zonde reeds in de wereld. Alleen vanaf de wetgeving kreeg zonde een extra karakter. Zonde werd vanaf toen overtreding (4:15). Overtredingen worden in rekening gebracht en dan volgen sancties en straffen.

Wat wij ‘het Oude Testament’ noemen verwijst naar “het oude verbond”, d.w.z. het verbond van Sinaï (Jer.31:32). Maar het zou ons niet ontgaan dat in termen van tijdslengte, de periode vóór Sinaï ongeveer duizend jaar langer heeft geduurd dan de tijd vanaf Sinaï tot aan Christus. Inderdaad, het grootste gedeelte van de Hebreeuwse Bijbel gaat juist over die laatste vijftien honderd jaar, maar tijdrekenkundig gezien is dat relatief kort.

Het belang van deze overwegingen is dat het duidelijk maakt dat ‘zonde’ en ‘overtreding’ twee verschillende begrippen zijn. Alle mensen zijn zondaren. Met of zonder wet. En voor al die mensen is er in Christus hoop!

Delen: