GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:14 – de overtreding van Adam

16-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degenen die niet zondigden op de wijze van de overtreding van Adam, die een type is van de aanstaande.

Dat de mens ook vóór de wetgeving op Sinaï een zondaar was, blijkt uit het gegeven dat de mens ook toen reeds een sterveling was. De periode “vanaf Adam tot aan Mozes” duurde vijfentwintig honderd jaar en ook toen heerste de dood. Door afwezigheid van de wet was de mens  weliswaar geen overtreder, maar toch wel degelijk een doelmisser. Door gemis aan vitaliteit en levenskracht is de mensheid onderworpen aan de dood.

Niet alleen sinds de wetgeving op Sinaï is er sprake van “overtreding” (:13). Paulus spreekt ook over “de overtreding van Adam”. Tegen Adam was immers gezegd dat hij niet zou eten van “de boom van goed en kwaad”. Maar aangezien het gebod per definitie de hartstochten juist prikkelt (7:5), stond op voorhand al vast dat de mens ‘voor de bijl zou gaan’. Dat was niet onvoorzien of een tegenvaller of een ‘fabrieksfout’. Nee, het was een overtreding ‘by design’. Want GOD had ‘zijn kaarten’ niet gezet op Adam maar op hem van wie Adam een type is: de laatste Adam!

Delen: