GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:14 – Adam, een type van de aanstaande

17-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degenen die niet zondigden op de wijze van de overtreding van Adam, die een type is van de aanstaande.

Paulus was in 5:12 begonnen met een vergelijking (“zoals door één mens…”) maar heeft deze tot dusver nog niet afgemaakt. Dat zal hij pas doen in vers 18. Alle voorafgaande verzen maken deel uit van Paulus’ aanloop daar naartoe. Maar de hint is inmiddels al wel duidelijk: Adam wordt vergeleken met Christus.

Adam is een type van hem die na hem zou komen. Het woord ’type’ is afgeleid van het werkwoord voor ‘slaan’: bijvoorbeeld een metaalbewerker die een vorm of mal slaat. Die vorm dient als sjabloon en laat de contouren zien van wat in die vorm gegoten zal worden. Hier wordt Adam een type genoemd omdat hij in alles verwijst naar “de aanstaande”.

Ook in 1Korinthe 15 onderwijst Paulus uitvoerig dat Adam een eerste was (15:45,56). Een opstap naar. Adam was niet de definitieve versie, maar een introductie. De prelude die voorafgaat aan de climax. Bij de creatie van “de eerste mens Adam” zag GOD vooruit naar “de laatste Adam”. Adam was de ‘rups’. En die na hem zou komen, de ‘vlinder’!

Delen: