GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:15 – veel meer is de genade van God

18-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar het is niet: zoals de misstap, zo ook het genade-effect. Want indien in de misstap van de ene, de velen stierven, veel meer is de genade van God en het geschenk in genade (in die van de ene mens, Jezus Christus) voor de velen overvloedig.

Paulus is bezig met zijn aanloop naar vers 18 waarin hij de overeenkomst tussen Adam en Christus afrondt. Nu wil hij eerst duidelijk maken dat er ook grote verschillen zijn. De misstap van Adam is niet hetzelfde als het genade-effect (gr. charisma) in Christus. “De misstap” kan per definitie niet in de schaduw staan van “het geschenk in genade”. Want de genade van GOD is “veel meer”.

Door de misstap van de ene, stierven “de velen”. Inderdaad dat zijn alle mensen, maar Paulus benadrukt hier het grote aantal. Als in de misstap van de ene, de velen stierven, dan kan het niet anders, dan dat “de genade van GOD” voor diezelfde velen overvloedig moet zijn! Tegenover veroordeeld zijn om te moeten sterven vanwege de misstap van de ene mens, staat de overvloed van “rechtvaardiging van leven” (5:18). Ook dat is vanwege “de ene mens”, namelijk Jezus Christus. Zowel Adam als Christus vertegenwoordigen de hele mensheid!

Delen: