GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:12 – zoals door één mens

11-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood…

Heel Paulus’ betoog, vooral vanaf dit vers, is gebaseerd op historische gegevens. Gegevens die niet ter discussie worden gesteld en evenmin worden verdedigd. Het is Paulus’ uitgangspunt dat hij ontleent aan de geschiedschrijving van het boek Genesis. Het was één mens, Adam, die als stamvader van alle mensen de zonde in de wereld introduceerde.

Theologen ontkennen gewoonlijk de historiciteit (d.w.z. het echt-gebeurd zijn) van Adams overtreding, zoals beschreven in Genesis 3. Of zij trekken dat (naar goed theologisch gebruik) in twijfel. “Is het ook dat God gezegd heeft dat…?” (Gen.3:1). Maar wie die weg inslaat is bij voorbaat gediskwalificeerd om van Paulus’ betoog vanaf hier ook maar iets te verstaan. Want alles staat of valt met de geschiedenis van de eerste mens Adam die zondigde. Een gegeven dat voor Paulus volstrekt vanzelfsprekend was, zoals we dat ook elders opmerken (Hand.17:26; 1Kor.11:8; 1Tim.2:13). Paulus doet geen moeite het te verdedigen, hij gaat er op voorhand vanuit.

De strekking van de eerste hoofdstukken van Genesis is (hoe diepgaand en rijk aan symboliek ook!) niet literair of moralistisch.  Genesis gaat over geschiedenis en historische feiten.

Delen: